Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

 

Tytuł projektu: 

 

SAMODZIELNI I RADOŚNI- wielospecjalistyczna terapia i
zajęcia usprawniające prowadzone w Ośrodku rehabilitacyjno – terapeutycznym
KSNAW w Bliznem

 

 Termin realizacji projektu: 

 

01.04.2022-31.03.2025