ul. Kopernika 10
05-082 Blizne Jasińskiego
tel./fax 022 722 06 40
e-mail:ortblizne@ksnaw.pl

Konto Stowarzyszenia
ING Bank Śląski
16 1050 1012 1000 0090 3168 7776

                                          Podopieczni Ośrodka liczą na wpłaty 1,5% podatku.
W poz. PIT 124 KSN AW
W poz. 125 KRS 0000 21 55 85
W poz. 128 OŚRODEK W BLIZNEM JASIŃSKIEGO

Ośrodek Rehabilitayjno-Terapeutyczny KSN AW
ul. Kopernika 10 Blizne Jasińskiego

TERAPIA ZAJĘCIOWA

trening słuchowy

FORMY WSPARCIA I ZAJECIA TERAPEUTYCZNE

prowadzimy muzykoterapię, zajęcia treningu słuchowego  i wiele innych

WSPIERAMY PSYCHOLOGICZNIE

Zajęcia usprawniająco - ruchowe


Rękodzieło
Prace z Warsztatów

Zapraszamy do
wspierania

Zajęcia z TRENEREM PRACY

PRACOWNIE TEMATYCZNE

szerzymy idee integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi

organizujemy rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki

imprezy kulturalno– rozrywkowE, rekreacyjNE i sportowE


Biuro
Deotymy

ul. Deotymy 41
Warszawa

Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny Blizne

ul. Kopernika 10
Blizne Jasińskiego

ul. Kopernika 10
05-082 Blizne Jasińskiego
tel./fax 022 722 06 40
e-mail:ortblizne@ksnaw.pl

Konto Stowarzyszenia
ING Bank Śląski z dopiskiem „Blizne”
92 1050 1012 1000 0090 3168  7669

                                      

 

prowadzimy działalność
charytatywno - opiekuńczĄ

pogłębiamy formacje religijne

WSPIERAJĄ NAS

DZIĘKUJEMY