ul. Kopernika 10
05-082 Blizne Jasińskiego
tel./fax 022 722 06 40
e-mail:ortblizne@ksnaw.pl

Konto Stowarzyszenia
ING Bank Śląski
16 1050 1012 1000 0090 3168 7776

Podopieczni Ośrodka liczą na wpłaty 1,5% podatku.
W poz. PIT 124 KSN AW
W poz. 125 KRS 0000 21 55 85
W poz. 128 OŚRODEK W BLIZNEM JASIŃSKIEGO