Sposób rozwiazywania problemów- organizujemy w placówce , specjalistyczne wsparcie w formie  nieodpłatnych zajęć terapeutycznych, w godzinach popołudniowych,  rekrutacja dokonywana jest wśród osób dotychczas  korzystających z zajęć w OR-T oraz w przypadku wolnych miejsc, na zgłoszenie opiekuna prawnego lub rodzica przy spełnieniu warunków:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności

– zamieszkanie na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego , priorytet dla mieszkańców gminy Stare Babice

– zapewnienie transportu i obecności rodzica/opiekuna w placówce, w trakcie zajęć.